Från ax till limpa »
Egna
föreställningar »
Övriga uppdrag »
Historik »
Exempel på föreställningar:
Fantomenteater År 1990-2000 ansvarade THEORIKA för Parkens Zoo:s
i Eskilstuna sommarteater för barn.
Plenty – om FN:s barnkonvention på uppdrag av Rädda barnen.
( i samarbete med teater 16)
OM krisen kommer - ett litet skådespel om krisberedskap.
Säkerhetstinget 2007. Uppdragsgivare Eskilstuna kommun
« Tillbaka

© 2009–2011 THEORIKA, Theresia HolmstedtJensen, 070-731 37 65, theresia.h.jensen@home.se »
www.theorika.se, webbdesign: w w w. p r e z e n d. se »

Här informerar vi om vår verksamhet inom området UTBILDNING.Här finns våra kontaktuppgifter.Här informerar vi om vår verksamhet inom området KOMMUNIKATION. Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan.